Списък с одобрените кандидати от конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход в трети или четвърти курс, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра”

Списък с одобрените кандидати от конкурс за отпускане на стипендии за академичната 2020/2021 г. на студенти от ромски произход в трети или четвърти курс, изучаващи специалностите Акушерка или Медицинска сестра към Стипендиантска програма за ромски жени и момичета, изучаващи специалности Акушерка или Медицинска сестра.