Среща по проект RoMoMatter в Аликанте

Петя Зейнелова и Дена Попова от екипа на ТСА представиха методологията за оценка на проекта RoMoMatter на среща на партньорите в Аликанте.

Фокусът на проекта е работата с ромски момичета по теми свързани с тяхната значимост и роля като подрастващи млади жени.

Овластяващите методи, базирани на участието и пряка работа в общността, ще въвлекат момичетата в дейности свързани със снимане на фотографии, организиране на фото изложби със снимки направени от тях, създаване на собствен план за застъпничество и други кампании в общността, които самите момичета предложат.

В България проектът се изпълнява от ТСА и Национална мрежа на здравните медиатори, а дейностите в гр.Стралджа, където ще се развива проектът, ще започнат през месец януари.