Стартира успешно първият от серията ни уебинари - Поглед отвътре, навън - иновации по време на криза

Стартирахме успешно първия от серията уебинари, фокусирани върху стратегическото значение на развитието на служителите, организациите и обществото, в контекста на Ковид кризата.

С гостите ни Саша Безуханова и Дарина Георгиева избрахме да говорим не толкова за проблемите, а за възможностите породени от кризата. Тя бе разгледана като катализатор на една отдавна започнала промяна на работните процеси, на необходимостта от подкрепа и социална отговорност на корпоративно и индивидуално ниво.

През осъзнаването на стойността на капитала от знания, която всяка малка и голяма фирма притежава, разгледахме корпоративната социална отговорност не само като финансов ресурс, но и като предаване на знания и менторска подкрепа.

Имиджът на големите и успешни компании до голяма степен се гради върху приноса им в обществото и подобен тип солидарност ги прави по-привлекателно работно място за висококвалифицирани кадри – младите отдавна не търсят просто компания, а среда за работа. Новата генерация таланти имат потребност да дават и „връщат“ обратно в обществото. Неправителствени организации като ТСА, трябва и могат да бъдат мост между бизнеса и уязвимите групи.

Акцент беше поставен и върху прилагането на иновативни подходи за работа с младежи в икономически неравностойно положение. Изграждането на капацитет на разнообразна работна сила, на предприемаческа култура, както и подкрепата за млади хора бяха споделени като аспекти на инвестицията в бъдещето. А отключването на подобен процес в ромските общности ще има много широки социални ефекти – ще бъде дадено началото на нов профил лидерство и авторитет. И точно това ни дава този по-широк фокус върху CSR-a (Corporate social responsibility// Корпоративната социална отговорност) в днешно време.

Значимите аспекти, върху които Саша Безуханова и Дарина Георгиева акцентираха в този разговор-дискусия са част от дейностите на проект „Първи стъпки за професионално развитие“ – изграждане капацитета на млади хора от уязвими групи, и последващото им наемане на работа. Ако това е и ваша мисия, моля свържете се с екипа на проекта на имейл – FES@tsa-bulgaria.org

Повече за проекта "Първи стъпки за професионално развитие" може да научите тук: http://careerpath.bg/ 

Уебинара може да изслушате във видеото.