Стипендианти организират кампания под надслов „Спри и измери своето кръвно сега!“

Стипендиантите на терен в ромския квартал в Ракитово с кампания за превенция на социално значими заболявания под надслов „Спри и измери своето кръвно сега!“

В рамките на поредната лятна доброволческа инициатива, екип от трима студенти, изучаващи здравни специалности, посети град Ракитово, за да проведе инициатива  за превенция на социално значими заболявания сред жителите на ромския квартал в града. Кръстьо Минков („Медицина“ в Тракийски университет), Соня Минева („Медицинска сестра“ в Тракийски университет) и Красимира Красимирова („Медицина“ в МУ-Пловдив), подготвиха и проведоха своята кампания с подкрепата на доц. Боряна Парашкевова, ментор на част от студентите. Теренната работа по кампанията беше организирана в сътрудничество с фондация „Бъдеще“.

Наред с дейностите по измерване на кръвно налягане и нива на кръвната захар, младежите предоставиха информация за диагностика, превенция и контрол на често срещани заболявания като хипертонията и захарния диабет. Съветите бяха съобразени с индивидуалното състояние и рискови фактори на всеки от отбилите се в информационния пункт на инициативата. Събитието беше ценно за всички участници, тъй като предостави възможност на младежите да развият професионалните си и комуникационни умения, да разкажат за себе си и за програмата. За местните срещата с младежите беше възможност да получат актуални насоки относно конкретни здравословни оплаквания и възможностите за контрол на рисковите фактори, както и да се запознаят с медицинските професионалисти на бъдещето, представляващи различни ромски общности в региона.

Инициативата на участниците в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, е подкрепена от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.