Стипендиантите обединяват усилия, за да запазят общностите си здрави и информирани на прага на поредна КОВИД вълна

Това лято малките проекти на студентите в медицински специалности набраха скорост с редица инициативи за разпространяване на информация и насоки около все още върлуващия в страната короновариус и методите за предпазване от заразяване, включително и информационни събития за ваксинационната кампания срещу КОВИД-19.

Мария Немцова (специалност „Акушерка“ в МУ-Варна, филиал Сливен) проведе инициатива за информиране на хората в няколко ромски общности в Сливен, за да обсъди техните знания и страхове, свързани с вируса и ефекта му върху тях и общностите им. Освен симптомите, рисковете и начините за предпазване от заразяване, сред хората интерес предизвикаха и личната история на Мария и пътят й до университета, нейните амбиции и мечти.

В друг край на страната, Бяла Слатина, Алиса Руменова („Медицинска сестра“ в Софийски университет) поде разяснителна инициатива във връзка с ваксинационната кампания срещу Ковид-19. След индивидуални разговори с хората в квартала си в Бяла Слатина, Алиса сподели за своите усилия да отговори на въпроси и предостави ключова, практическа информация за избора на ваксини, възможностите за поставянето им, както и какво може да се очаква след поставянето на ваксина.

Най-мащабното усилие във връзка с предпазването от Ковид-19 беше информационната кампания в центъра на град Първомай, замислена от Алексей Митков („Дентална медицина“, МУ-София), Красимира Красимирова („Медицина“, МУ-Пловдив), Александра Боянова („Медицинска сестра“, МУ-София) и Димитринка Добринова („Лекарски асистент“, МУ-София, филиал Враца) , подкрепени от проф. Ани Кеворкян (ментор на Красимира и преподавател в МУ-Пловдив) в подготовката си.

Студентите разговаряха с местните за коронавируса, за това какво знаем и не знаем за него и за ваксините. Темата предизвика у хората разнопосочни емоции и страхове, но с търпение и усмивка отговориха на всички въпроси, споделиха личен опит от работата си в лечебни заведения и дадоха практически съвети.

Всички студенти са участници в Стипендиантска програма за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, а малките им общностни инициативи са подкрепени от ТСА в рамките проект Менторска подкрепа за студенти от ромски произход, изучаващи здравни специалности, изпълняван с подкрепата на Фонд Активни граждани България.

Фонд Активни граждани България се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021.