Анкета: Трудностите пред неправителствения сектор в условия на извънредно положение

Динамичната ситуация в страната дава сериозно отражение върху всички икономически сфери, включително неправителствения сектор. В тази връзка ще Ви бъдем благодарни да отделите време и попълните кратката анкета, която сме подготвили. Целта е да съберем информация от различни неправителствени организации, да споделим опит и добри практики.

Може да попълните анкетата, като последвате следния линк:

https://www.surveymonkey.com/r/529V999