ТСА подкрепя разработване на учебни материали за многоезични деца

Фондация "Тръст за социална алтернатива" се присъединява като партньор към проекта “Разбираш ли езика на училището”, който цели да улесни усвояването на българския език от деца в двуезични семейства. Целта е да бъдат създадени и разпространи адекватни учебни материали за обучение на учениците с различен от българския майчин език.

Проектът се осъществява от фондация “Заедно в час” в партньорство със сдружение EducArt от началото на 2020 г.

Фондация "Тръст за социална алтернатива" ще подкрепи проекта с грант, експертиза и подкрепа при разпространението на ресурсите.

“Ние от ТСА се присъединяваме към инициативата, тъй като тя е в пълен синхрон с ценностите и мисията на фондацията. Съзнаваме, че знанията, опитът и ресурсите в тази област са ограничени, което изисква още по-широко сътрудничество и партньорство. Вярваме, че това ще допринесе за по-големи и иновативни подходи и постижения в сравнение с индивидуалната дейност на една организация. Това сътрудничество ще легитимира значимостта на въпроса и пред държавните власти, което от своя страна ще даде база за обществен дебат как да бъдат подобрени политиките в тази сфера”, споделя Огнян Исаев, програмен директор “Образователни възможности и постижения” в ТСА.

ЗА МНОГОЕЗИЧНИТЕ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

Близо 20% от децата, които започват училище в България, са с майчин език, различен от българския. Невладеенето на български език е сред най-честите причини тези деца да изостават от своите връстници. Те изпитват затруднения с усвояването на учебния материал и нови знания, чувстват се неразбрани и неуспешни. Това ги определя в много по-голяма степен като деца в риск от отпадане от образователната система.

“В България не е разработена достатъчно добра методика за преподаване на български език като втори, което затруднява учителите в подготовката на тези ученици. Липсват и конкретни материали за езикова подкрепа, съобразени със спецификите на усвояване на българския език като втори, а това затруднява значително учителите и самите ученици. Радваме се, че към проекта се присъединява още една организация със сериозен опит и експертиза в работата с уязвими общности и вярваме, че заедно ще можем да допринесем това повече ученици да разбират езика на училището и да реализират своя потенциал”, допълва Ивелина Пашова, координатор на проекта в “Заедно в час”.

УЧЕБНИТЕ МАТЕРИАЛИ И КАКВО ПРЕДСТОИ

До момента експертите от EducArt и “Заедно в час” вече са завършили диагностичните езикови инструменти за ученици от 2 до 12 клас и тяхната апробация в истински класни стаи. Създадени са още специализиран буквар за ученици и съпътстваща книга за учители, както и наръчник за интегрирана езикова подкрепа. Тези материали в момента се финализират след тестване в истински класни стаи и работа с учители и логопеди. От есента ще започне разпространението на материалите, което ще се случи на сайта prepodavame.bg. В момента на сайта вече могат да се намерят полезни и приложими материали по темата в специална секция. През следващата година предстои подготовката на допълнителни материали за езиково подкрепящия учител по математика и по български език и литература в начална степен.

Всички налични материали по проекта ще бъдат безплатни за учениците и учителите.

ПОДКРЕПЕТЕ ПРОЕКТА

Проектът се финансира и с публична дарителска кампания и приноса на много индивидуални дарители от цял свят. Може да подкрепите кампанията ТУК.

В първата дарителска кампания за проекта през 2019 г. се включиха повече от 200 души от цял свят. Допълнително Европейската банка за възстановяване и развитие също подкрепи проекта като част от своята вътрешнокорпоративна програма ”Инициатива на общността”.

Повече за инициативата може да научите ТУК.