ТСА споделя опит как общините да поемат таксите за градини на по-бедни деца

Въпреки ниските такси, в България детските градини все още са непосилни за редица семейства с ниски доходи. А почти една трета от децата в страната живеят в бедност.

През 2020 г. бяха приети важни промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които се дава възможност на общините да подпомогнат заплащането на таксите за посещаване на детска градина.

С оглед високата обществена значимост на тези мерки, ние от "Тръст за социална алтернатива" предприехме инициатива за информиране и подкрепа на общините за намиране на най-ефективните подходи как да бъдат подпомогнати децата от по-бедните семейства да посещават детска градина. 

На 27 и 28 април организирахме две дискусии с участието на представители на местните власти в страната, институции и граждански организации. Вярваме, че базираните на доказателства политики са най-доброто използване на публичния ресурс, така че всяко дете в България да има достъп до повече възможности за учене и грижа.