Второ основно обучение за семейните сестри по проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“

Екипът от семейни сестри (медицински сестри и акушерки), работещ в Пловдив по проект „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, премина успешно второ основно обучение. В продължение на една седмица международен консултант от Великобритания запозна екипа с основите на работата по модела на проекта относно извършването на домашни посещения при млади майки и техните бебета - от раждането им до навършването на 1-годишна възраст.

Част от темите и упражненията бяха фокусирани върху практики за отзивчиво родителство, потребности на детето при развитието му през вървите 12 месеца, комуникационни умения при предоставянето на специализирана патронажна грижа.

Семейните сестри участваха в разнообразни ролеви игри, в които споделиха и своя практически опит от работата си до момента. Тя включва посещения в домовете на бременни жени от Пловдив, които са на възраст до 22 г. и очакват първото си дете.

„Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ е проект, който се изпълнява от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ (ТСА) в София и Пловдив от 2016 г. Лицензът на модела включва изпробване и адаптиране на услугите с 200 семейства в риск.