Здравни и социални експерти на обучение за работа в мултикултурна среда по проект „С грижа от 0 до 3“

Между 20 и 22 юли, повече от 40 участници взеха участие в четвъртото обучение по линия на  Лидерската обучителна програма „Съвременни теории, политики и практики на детското развитие от 0-3 г. по проект за подобряване на майчино и детско здраве сред ромската общност „С грижа от 0 до 3“.

Участниците се запознаха с процеса на правене на публични политики, както и използването на данни за промяна в публичните политики, насочени към майчиното и детско здраве сред ромска общност. 

Обученията бяха с практически насоченост и имаха за цел да подпомогнат организациите в процеса на разбиране на важността на застъпничеството, базирано на актуални данни. Организациите имаха възможност да обменят идеи за по-доброто изпълнение на застъпническите инициативи, по които ще работят от октомври, 2019г.

Тридневната програма на събитието продължи с модул част от обучителната програма „Заедно в пъстър свят“.  Проекът за обучителната програма се реализира от ТСА, обучителаната програма е създадена от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“, която е световен лидер в сферата на ранното детско развитие и изграждането на компетентни системи за работа с малки деца. Тази част от съвместното обучение целеше да подкрепи експертите при работата им с многообразни общности и хора, и да засили чувствителността им към въпросите, свързани с идентичност, култура, процесите на развиване на стереотипи и предразсъдъци.

Темите и упражненията бяха изцяло насочени към заемането на активна лична позиция в полза на многообразието и промяна към едно по-толерантно общество. Обучението беше изключително динамично и емоционално, базирано изцяло на конкретни примери, игри и забавни клипове и кратки филми, които накараха участниците да се замислят над неща, които често се приемат за даденост. Теми като как се формират стереотипите и предразсъдъците, и какви са потребностите на малцинствените и уязвимите групи, предизвикаха активна дискусия сред участниците.

По време на събитието беше представена и мрежата за ранно детско развитие в ромската общност REYN, която се координира от ТСА.

Проектът „С грижа от 0 до 3“ има за цел да повиши експертизата на участващите организации в областта на провеждане на застъпничество за достъпни и ефективни услуги за ранно детско развитие сред ромска общност.