Конкурс за участие в кандидатстудентски подготвителни курсове и отпускане на стипендии за продължаване на образованието в специалност Акушерка или Медицинска сестра за жени от ромски произход

Срокът на конкурса се удължава до 10 декември, 2021.

ТСА обявява конкурс за участници в кандидатстудентски подготвителни курсове за специалностите Акушерка или Медицинска сестра.

Конкурсът е част от „Стипендиантска програма за ромски медицински сестри и акушерки“, която е в рамките на програмата „Първите 1000 дни“ на ТСА.

Одобрените кандидати за участие в Програмата ще бъдат включени в кандидатстудентски подготвителни курсове. Ангажиментът за участие в кандидатстудентските курсове на одобрените кандидати ще бъде средно между 16 и 20 астрономически часа на месец. Подготвителните курсове ще бъдат провеждани на живо, онлайн или в комбиниран вариант, спрямо епидемиологичната обстановка в страната. Всички разходи за подготвителните курсове, включително и учебните материали ще бъдат покрити от ТСА.

Кандидатите, които преминат успешно кандидатстудентските подготвителни курсове и бъдат приети в университет в България, и се запишат в специалностите Акушерка или Медицинска сестра, ще имат възможността да получават финансова подкрепа под формата на стипендия.

Максималният размер на една стипендия за една академична година ще бъде средно между 4000 и 4500 лева. Записаните в университет кандидати ще получат възможността за наставничество от ментор и да участват в платен стаж, свързан с специалността, която ще изучават в университета.

Допустими кандидати

Жени от ромски произход на възраст между 25 и 50 години, които са завършили средно образование и не са се обучавали във по-висша образователна степен.

Краен срок за кандидатстване

10 декември 2021г.

Начин на кандидатстване

Попълненият формуляр заедно с всички необходими документи се изпраща на имейл адрес nursescholarship@tsa-bulgaria.org или по куриер до следния адрес – бул. Патриарх Евтимий №64, фондация „Тръст за социална алтернатива“, тел. 0882591321, пратката да е адресирана до Паола Пацева

Пакет документи за кандидатстване