Описание

Разработване на методология и извършване на проучване на политики за пълноценна грижа за детето до 3 години в България и други страни

ТСА обявява конкурс за набиране на предложения за разработване на методология и проучване

ТСА обявява конкурс за набиране на предложение за разработване на методология и извършване на проучване на политики за пълноценна грижа за детето до 3 години в България и други страни.

Обхват на заданието

ТСА търси услугите на консултант за разработване на методология и извършване на проучване на политики за пълноценна грижа за детето до 3 години в България и други страни. Проучването има за цел да подкрепи изпълнението на застъпнически инициативи, насочени към системна промяна с цел подобряването на майчиното и детско здраве сред ромска общност в следните области:

  • „Достъп до здравни услуги на деца до 3г., бременната жена и майка“
  • „Услуги в подкрепа на ранното учене и отзивчиви родителски грижи“
  • „Пълноценно хранене“
  • „Сигурна и безопасна среда“

В рамките на това проучване следва да бъдат изследвани политики и практики, базирани на доказателства за предотвратяване на бариерите пред достъпа до здравни и други свързани със здравето услуги на децата и майките по описаните по-горе области.

Географският обхват на проучването включва държави-членки на ЕС с фокус върху държавите със сходен социален и / или икономически профил на България, както и други страни с доказани ефективни политики и практики за пълноценна грижа за детето.

Допустими кандидати са индивидуални лица, образователни институции и социологически агенции. Повече информация може да намерите в насоките за кандидатстване.

Срокове

  • Въпроси може да се изпращат на следния и-мейл адрес: wecare@tsa-bulgaria.org, най-късно до 12 юни 2020г.
  • Отговори на всички въпроси ще бъдат изпратени най-късно до 19 юни 2020г.
  • Краен срок за подаване на предложенията е 3 юли 2020г.
  • Ще се свържем с избраните кандидати на 10 юли 2020г.

Предложенията се подават на имейл адрес wecare@tsa-bulgaria.org, не по-късно от 18:00 часа на 3 юли 2020г. (петък)

Документи