Димитър Лазаров

Димитър е част от екипа на програма „Икономическо развитие и достъп до заетост“. Работата му е свързана с координиране на проекти и инициативи за популяризиране на модел на ТСА за узаконяване на квартали и къщи на хора в неравностойно положение и подобряване на жилищните им условия.

Преди да се присъедини към ТСА, Димитър има дългогодишен опит в ръководенето на проекти в неправителствения сектор с фокус върху правото и достъпа до образование на деца от маргинализирани групи. Работил е също върху инициативи за повишаване на гражданското самосъзнание сред младежите и за популяризиране на глобалното образование в България.

Димитър има магистърска степен по „Право на културното наследство“ от Университет Париж-Сакле, както и магистърска степен по „Световно културно наследство“ от Бранденбургския университет в Котбус, Германия.