Емилия Карадочева

Емилия Карадочева е финансов директор в „Българо-американския инвестиционен фонд“ (БАИФ). Тя се присъединява към БАИФ през 1993 г. Първоначално заема длъжността главен счетоводител и създава финансово-счетоводен отдел, като изгражда и обучава екип от млади професионалисти. В същото време отговаря за ИТ и управлението на човешките ресурси, както и за въпросите, свързани със задължителната отчетност и данъците. Освен това, Емилия Карадочева създава и развива счетоводните отдели на дъщерните дружества на БАИФ, включително и на „Българо-американска кредитна банка“. Тя участва активно в структурирането и първичното публично предлагане на четири дружества със специална инвестиционна цел, създадени от БАИФ за инвестиране в недвижими имоти и вземания на заеми. В едно от тях Емилия е бивш член на Управителния съвет и председател на одитния комитет. Преди да се присъедини към БАИФ работи като одитор в Министерството на финансите, а преди това е счетоводител в Българската народна банка.