Гергана Бончева

Гергана Бончева става част от екипа на ТСА след стаж във финансовия отдел на фондацията. Основните ѝ отговорности включват подробен преглед, обработка и анализ на финансова и счетоводна документация, и изготвяне на доклади, в съответствие с нуждите за външен и вътрешен контрол на Тръста.

Гергана твърдо вярва, че дизайнът и въвеждането на адекватни социални политики имат потенциала значително да подобрят условията на живота на хора от всички обществени слоеве.

Гергана има бакалавърска степен по "Икономика" от Американския университет в Благоевград, където се дипломира с отличие през 2018 г. По време на следването си участва в доброволческия клуб на университета и пише дипломна работа със социална насоченост на тема "Безработицата на хора с различни възможности в България".