Натали Ангелова

Натали Ангелова е бивша стипендиантка на ТСА, a в началото на 2021г. се присъединява и към екипа ни като проектен асистент на „С грижа от 0 до 3“, по програмата „Първите 1000 дни“. Тя подкрепя проектния мениджър по изпълнението на целите на проекта; някои от отговорностите ѝ включват координиране, поддържане на активно сътрудничество и комуникация с всички включени в проекта.

Натали е уверена, че икономически уязвимите групи могат да имат реален достъп до качествени здравословни услуги чрез застъпнически дейности, допринасящи за формиране на нови и изпълнение на текущи съответни публични политики.

Завършила в Американския Унивеситет в България, Натали има бакалавърска степен по „Бизнес Администрация“. В университета концентрира в специалност „Мениджмънт“ и подспециалност „Интегрирани Маркетинг Комуникации“. По време на следването си развива и разраства уменията и интереса си в социално предприемачество като  участва в 2-месечно международно обучение за студенти.