Николета Старкова

Николета Старкова подпомага експерт „Мониторинг и контрол“ в осъществяването на вътрешния контрол в организацията и изготвянето на документи.

Преди да се присъедини към екипа на ТСА, Николета е работила като сътрудник в адвокатска кантора и има опит в изготвянето на правнообвързващи документи в сферата на частното и публичното право.

Николета е студент в специалност „Право“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Има засилен интерес към Правата на човека, Право на Европейския съюз и Трудово право.

Вярва, че всеки човек трябва да има равни възможности и правото е на негова страна.