Постонна позиция

ТСА обявява конкурс за свободна позиция за Ресурсен мениджър на програма "Заедно в пъстър свят"

Мисия

Фондация “Тръст за социална алтернатива” е неправителствена организация, чиято основна цел е да прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех.