Доброволствай

Ако имате желание, воля и свободно време да сте доброволец, може се свържете с нас на адрес: info@tsa-bulgaria.org. В зависимост от вашите интереси, ще ви насочим към някой от нашите проекти или дейността в самата организация.